Business Like a Swede

This is the story of the Swedish Part Model – a winning collaboration between trade unions and employers’ organisations since 1938 that sets the A in awesome. Read more at www.likeaswede.se.

Det här är berättelsen om den svenska partsmodellen – ett vinnande samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer sedan 1938. Läs mer på www.likeaswede.se

Thanks! You've already liked this